Samospráva

Orgány obce Markovce

Starosta obce: PhDr. Valéria Eľková

Zástupca starostu obce: Peter Karička

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Peter Karička
 2. Andrej Kináč
 3. Ludvik Kináč
 4. Ján Kanda
 5. Martin Demeter
 6. Maroš Berta
 7. Milan Kináč

Zamestnanci:

 1. Monika Ondová
 2. Adriana Kučáková
 3. Helena Selecká

Hlavný kontrolór: Mgr. Jana Paľová

Zapisovateľka OZ: Monika Ondová

Komisie:

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

 1. Kanda Ján - predseda
 2. Berta Maroš - člen
 3. Kináč Ludvik - člen


Komisia priestupkov a verejného poriadku:

 1. Karička Peter - predseda
 2. Kináč Milan - člen
 3. Kanda Ján - člen
 4. Kanči František - člen neposlanec

Komisia pre životné prostredie:

 1. Kináč Andrej - predseda
 2. Kináč Ľudvík - člen
 3. Berta Maroš - člen
 4. Šipoš Ondrej - člen neposlanec

Komisia kultúry a školstva:

 1. Demeter Martin - predseda
 2. Berta Maroš - člen
 3. Kináč Ludvik - člen
 4. Demeter Radoslav - člen neposlanec

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár