Markovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Markovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Obec Markovce sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Miestna občianska poriadková hliadka – obec Markovce a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 187 649,59 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 24 mesiacov budú mať 8 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej hliadke za úlohu: zabezpečovať bezpečnosť detí (predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu), dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, byť účastní a nápomocní pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva a iné činnosti vedúce k zabezpečeniu poriadku a bezpečnosti v obci.

Členovia MOPS budú nápomocní príslušníkom policajného zboru SR a budú koordinovaní obecným úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity.

Kríza v sapospráve

 20.06.2022

Práve teraz sme identifikovali 9 hlavných ekonomických problémov, ktoré na mestá a obce dopadajú a majú až likvidačný charakter. Cieľom kampane KRÍZA V SAMOSPRÁVE je vysvetlenie reálnych dopadov na obce a mestá, resp. ich obyvateľov, bez zahmlievania, klamstiev a zavádzania, aby si hlavne obyvatelia uvedomili, čo sa stane ak tieto problémy nebude štát riešiť konštruktívne za rokovacím stolom spolu so samosprávou.

Dopady,  ktoré sme identifikovali, zasiahnu každú obec a mesto bez rozdielu veľkosti, časť obcí a miest ich reálny dopad už pociťuje.

K naplneniu cieľa – vyriešenia KRÍZY V SAMOSPRÁVE potrebujeme jednotu všetkých ZEMPLÍNSKYCH OBCÍ A MIEST, lebo nevidíme reálnu šancu ako tieto problémy riešiť individuálne alebo spoliehať sa na to, že to vyrieši niekto za nás.

Naši obyvatelia – obyvatelia Zemplína očakávajú, že samospráva sa za svojich obyvateľov postaví aktívne a vynaloží maximálne úsilie pre dosiahnutie zlepšenia životnej situácie na Zemplíne, resp. naprieč celým Slovenskom.

Hlavným komunikačným kanálom, cez ktorý bude iniciatíva OBCE A MESTÁ ZEMPLÍNA  komunikovať je FACEBOOK profil s rovnakým názvom. Kampaň sme spustili dnes od 13:00 hod.

Chceme Vás všetkých požiadať o pripojenie sa do kampane a spustenie týchto aktivít vo Vašej obci/meste: 

  • MOPS
    86.1 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár