Markovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Pomoc v HN Odb.: Obec Markovce
Dod.: ÚPSVR Michalovce
0.00 €
dodatok k zmluve DS Odb.: Obec Markovce
Dod.: ateliér - m spol s r.o.
0.00 €
služby v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Markovce
Dod.: FÚRA s.r.o.,
0.00 €
Auditorske poradenské služby Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Slavka Molčanyiová, PhD.
0.00 €
Auditorske poradenské služby Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
0.00 €
Obnova obecného rozhlasu Odb.: Obec Markovce
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
0.00 €
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Markovce
Dod.: FÚRA s.r.o.,
0.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Markovce
Dod.: webex. digital s.r.o,m
0.00 €
webstránka, doména Odb.: Obec Markovce
Dod.: webex. digital s.r.o,m
0.00 €
Výkon terénnej soc.práce v obci Odb.: Obec Markovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Markovce
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.,
0.00 €
Odst.havarijného stavu strechy ZŠ Odb.: Obec Markovce
Dod.: EUFEKTA, s.r.o.,
0.00 €
vydanie certifikátu Odb.: Obec Markovce
Dod.: Desig a.s.
0.00 €
Municipálny úver Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentacie MŠ Odb.: Obec Markovce
Dod.: ateliér - m spol s r.o.
0.00 €
Oprava priestorov Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.,
0.00 €
Praktická výučba Odb.: Obec Markovce
Dod.: Vysoká škola zdrav.a soc.práce sv.Alžbety
0.00 €
NFP Odb.: Obec Markovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
o pomoci hmotnej núdzi v platnom znení Odb.: Obec Markovce
Dod.: ÚPSVR Michalovce
0.00 €
Multifunčné ihrisko Odb.: Obec Markovce
Dod.: Dojuna s.r.o.,
0.00 €
TSP Odb.: Obec Markovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
poskytnutie služibe Odb.: Obec Markovce
Dod.: TIBURON s.r.o.
1.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Markovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Nájom Odb.: Jaroslava Bérešová
Dod.: Obec Markovce
80.00 €
Poskytovanie audítorských a poradenských služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
0.00 €
Oprava priestorov Klubu mladých Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mercedes-Travel s.r.o.,
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: dITcom spol.s.r.o.,
0.00 €
Vecné bremeno Odb.: Obec Markovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Jaroslava Bérešová
Dod.: Obec Markovce
80.00 €
Podmienky, náležitosti a dojednania čiastkových zmlúv Odb.: Obec Markovce
Dod.: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív ŠEVT
0.00 €
spolupraca pri usmernovani v oblasti učtovnictva Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mgr. Anna Kosánová
1.00 €
Municipalny uver Eurofondy Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
90917.19 €
dodatok č.1 k zmluve z 14.01.2011 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
500.00 €
Nenávratný finančný prispevok Odb.: Obec Markovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia obce Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
23620.69 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
60000.00 €
dodatok č.3 zmluvy č. 22/042/07 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
implementácia pre obyvateľstvo novú právnu úpravu v oblasti Ochrany osobných údajov Odb.: Obec Markovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
implementácia pre obyvateľstvo novú právnu úpravu v oblasti Ochrany osobných údajov Odb.: Obec Markovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Markovce
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
dodanie a montáž vstupných brán pre ZŠ Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ladislav Kolbas KOL-PET
8550.36 €
poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného Odb.: Pierott, n.o
Dod.: Obec Markovce
50.00 €
vykon dezinfekčných, dezinsekčných,deritazačných a plynovacích prác Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ladislav Lechman
0.00 €
dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Markovce
Dod.: innogi Slovensko, s.r.o.
21.36 €
metodické usmerňovanie zamestnancov objednávateľa v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mgr. Anna Kosánová
23.00 €
odborná asistencia a konzultácie, vypracovanie žiadosti a individuálna odborná asistencia výzvy Miestnej akčnej skupiny Poondavie, o.z. Odb.: Obec Markovce
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
990.00 €
Zmluva o nájme Odb.: Druhá strana mince, o.z.
Dod.: Obec Markovce
200.00 €
dovoz a poskytovanie stravy ZŠ Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: PRESTIGE s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Markovce
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
100.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Markovce
Dod.: ateliér - m spol s r.o.
3970.00 €
Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Odb.: Obec Markovce
Dod.: ProWire s.r.o.
470.00 €
Výstavba chodníkov obec Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: FERSTAV spol. s r.o.
166712.92 €
Zmluva o spolupráci v oblasti účtovnictva a rozpočtovníctva Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mgr. Anna Kosánová
23.00 €
Zmena účelu časti objektu ZŠ na výdajňu stravy Odb.: Obec Markovce
Dod.: FERSTAV spol. s r.o.
29983.89 €
metodické usmerňovanie zamestnancov učtovníctvo Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mgr. Anna Kosánová
23.00 €
zmena článok 5 a 10 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Fond socialneho rozvoja
0.00 €
zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Odb.: Obec Markovce
Dod.: ateliér - m spol s r.o.
5460.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Markovce
Dod.: FÚRA s.r.o.,
0.00 €
Zmena účelu objektu ZŠ na výdaj stravy Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Daniel Záhorák
2980.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
500.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Markovce
Dod.: NATUR-PAC a.s.
0.00 €
Modulový pavilón ZŠ Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.
268661.93 €
NATUR-PACK Odb.: Obec Markovce
Dod.: NATUR-PAC a.s.
1.00 €
publikácia "Markovce história a súčastnosť" Odb.: Obec Markovce
Dod.: Jozef Rovňak - EXCEL, s.r.o.
4675.00 €
Rozpočet 2016 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
1.00 €
o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
uskutočniť dielo s názvom Sanácia čiernej skládky v obci Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: PŠP s.r.o
0.00 €
MŠ - Markovce - maľby stien Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing.Mojsej Juraj - Mochostav
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb klientovi zo strany advokáta v zmysle príslušných právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Odb.: Obec Markovce
Dod.: Doc.JUDr.Jozef Sotolař,Phd.
0.00 €
Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
priebežné dodávanie pracovného oblečenia a obuvi Odb.: Obec Markovce
Dod.: ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o
0.00 €
Poskytovanie revízií plynových zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo sprave obce v rozsahu podľa potrieb objednávateľa Odb.: Obec Markovce
Dod.: Jozef Chorcholič
0.00 €
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
priebežné dodávanie pracovného náradia Odb.: Obec Markovce
Dod.: Farming, družstvo
0.00 €
priebežné dodávanie elektroinštalačného materiálu Odb.: Obec Markovce
Dod.: KONEX elektro, spol. s r.o.
0.00 €
servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhradnej techniky a elektrického náradia Odb.: Obec Markovce
Dod.: Extratech s r.o.
0.00 €
Modulový pavilón - ZŠ Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: architecture-m spol. s.r.o.
0.00 €
servis výpočtovej techniky, dodávka náhradných dielov a novej výpočtovej techniky Odb.: Obec Markovce
Dod.: MICOMP spol.s r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Jakub Ladislav-CSACSA
0.00 €
o výške píspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle §20 a násl. Zákona 369/1990Z.z Odb.: Obec Markovce
Dod.: Mesto Michalovce
0.00 €
Všeobecne záväzné nariadenie VODA Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
O vykonávaní niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa §30a ods.5 zákona č. 355/2007 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ
0.00 €
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markovce Odb.: Obec Markovce
Dod.: Obec Markovce
0.00 €
Finančný príspevok Odb.: Obec Markovce
Dod.: Nadacia SPP
8000.00 €
Parkovisko Odb.: Obec Markovce
Dod.: LUKOMA s.r.o.
23589.90 €
Slovesné dielo o obci Odb.: Obec Markovce
Dod.: dr.Martin Molnár,Mgr.Martin Urban,Mgr.Václav Ihnát
0.00 €
terenna socialna praca v obci Odb.: Obec Markovce
Dod.: Fond socialneho rozvoja
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár