SlovenskýEnglish

Školstvo

ZŠ Markovce

Riaditeľ školy: PhDr. Natália Urbanová
Počet žiakov: 88
Počet pedagogických zamestnancov: 9 (z toho 3 asistenti)
Počet nepedagogických zamestnancov: 2
Adresa: Základná škola Markovce, Markovce 31, 07206
Tel: 056/6496644
E-mail: zsmarkovce@gmail.com
Oficiálne stránky školy: www.skolamarkovce.edupage.org

VÝBEROVÉ KONANIE!!!

Materská škola

Riaditeľ školy: Alena Faťolová
Počet pedagogických zamestnancov: 2
Počet nepedagogických zamestnancov: 2
Počet detí: 21
Adresa: Materská škola Markovce, Markovce 126, 07206
Tel: 056/6496151
E-mail: msmarkovce@minet.sk
Oficiálne stránky školy: