SlovenskýEnglish

Kultúra

Leží uprostred Východoslovenskej nížiny na starom agradačnom vale Ondavy. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 100 – 200 m.n.m. V súčasnosti má obec 1058 obyvateľov a vlastní 802 ha.  Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí je mesiac október, keď obecný úrad a obecné zastupiteľstvo pripravujú v rámci Mesiaca úcty k starším posedenie pre obyvateľov obce nad 60 rokov. Oslavy sú spestrené kultúrnym programom, upomienkovými darčekmi a pohostením pre starkých. Tento mesiac vnímame ako ojedinelý v roku, keď v pestrosti jesene ktorá je symbolikou mesiaca, chceme tým skôr narodeným poďakovať za všetko čo pre nás urobili a tým ktorí ostali sami aspoň touto sviatočnou chvíľou zahnať pocit samoty. Rozlúčka so starým rokom je vzácnou jedinečnosťou Silvestra a mi sa v tento deň snažíme aby človek k človeku mal bližšie a pozabudol na všetky nepríjemnosti. Okrem tradičnej rozlúčky kultúrnym vystúpením, spevom a básňami pripravujeme pre prítomných ohňostroj, ktorí sledujú popíjaním teplého vína.