SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.markovce.eu spravuje Obec Markovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Markovce

Adresa:

Obecný úrad Markovce
Markovce 48
072 06 Malčice

IČO: 00325481

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 902
Rozloha: 802 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1281

Všeobecné informácie: obecnyurad@markovce.eu
Podateľňa: obecnyurad@markovce.eu
Starosta: PhDr. Valéria Eľková
Tel: +421 56 / 649 62 30, E-mail: valeriaelkova@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnyurad@markovce.eu

Sekretariát:
Tel.:
 +421 56 / 649 62 30
E-mailobecnyurad@markovce.eu

Starostka obce:
Tel
.: +421 905 592 703

TSP MARKOVCE - Terénna sociálna práca:
Tel.:
 +421 911 434 813
E-mailtspmarkovce@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Markovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny​​​​​​​