SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 167)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o grantovom účte-7038 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o grantovom účte - 3037 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
KP zmluva 2333002 Predaj pozemku Odb.: Agropotravinárske družstvo Malčice
Dod.: Obec Markovce
4 000 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - dane a poplatky Právne služby Odb.: Obec Markovce
Dod.: Doc.JUDr.Jozef Sotolař,Phd.
85 €
2333001 Kúpna zmluva Odb.: Agropotravinárske družstvo Malčice
Dod.: Obec Markovce
11 000 €
Dodatok č.4 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi zm obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Markovce
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
Dodatok č.3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 22/024/20 Dodatok č.3 Odb.: Obec Markovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Doc.JUDr.Jozef Sotolař,Phd.
563.69 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Materská škola Markovce zo dňa 18.10.2023 Záväzok Zhotoviteľa vykonať stavebné práce a dodávku materiálov Odb.: Obec Markovce
Dod.: TAMALEX s.r.o.
0 €
36/O-23 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Odb.: Obec Markovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
1 440 €
Generované portálom Uradne.sk
1