Markovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Miestna občianska poriadková hliadka – obec Markovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Obec Markovce sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Miestna občianska poriadková hliadka – obec Markovce a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 187 649,59 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 24 mesiacov budú mať 8 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej hliadke za úlohu: zabezpečovať bezpečnosť detí (predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu), dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, byť účastní a nápomocní pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva a iné činnosti vedúce k zabezpečeniu poriadku a bezpečnosti v obci.

Členovia MOPS budú nápomocní príslušníkom policajného zboru SR a budú koordinovaní obecným úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity.

Výstavba chodníkov v obci Markovce

 01.08.2022

                                                             

Názov projektu: Výstavba chodníkov v obci Markovce

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovaním miestnych chodníkov skvalitniť podmienky prístupu obyvateľov MRK k službám a infraštruktúre poskytujúcich obcou.

Trvanie projektu: 04/2021 – 03/2022

Nenávratný finančný príspevok: 58 937, 60 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

                                                   Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Markovce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.markovce.eu


  • MOPS
    86.1 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár