SlovenskýEnglish

Miestna poriadková hliadka - obec Markovce

 16.01.2023

Názov projektu: Miestna poriadková hliadka – obec Markovce
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Markovce.
Trvanie projektu: 01/2022 – 03/2023
Nenávratný finančný príspevok: 128 308,82 EUR
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
 

Zoznam aktualít: