SlovenskýEnglish

Výstavba chodníkov v obci Markovce

 01.08.2022

                                                             

Názov projektu: Výstavba chodníkov v obci Markovce

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovaním miestnych chodníkov skvalitniť podmienky prístupu obyvateľov MRK k službám a infraštruktúre poskytujúcich obcou.

Trvanie projektu: 04/2021 – 03/2022

Nenávratný finančný príspevok: 58 937, 60 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

                                                   Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Markovce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.markovce.euZoznam aktualít: