SlovenskýEnglish

Materská škola Markovce-novostavba

 01.02.2022

OPERAČNÝ PROGRAM ••• ĽUDSKÉ ZDROJE

Názov projektu: Materská škola Markovce-novostavba

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a vzdelávaniu
a starostlivosti v rannom detstve a to vybudovaním novej budovy MŠ, za účelom navýšenia jej kapacity.

Trvanie projektu: 10/2019-05/2023

Nenávratný finančný príspevok: 539 902,37 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Markovce


Zoznam aktualít: