SlovenskýEnglish

Výstavba chodníkov v obci Markovce

 03.03.2022

Názov projektu: Výstavba chodníkov v obci Markovce

 

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovaním miestnych chodníkov skvalitniť podmienky prístupu obyvateľov MRK k službám a infraštruktúre poskytujúcich obcou.

 

Trvanie projektu: 04/2021- 04/2022

Nenávratný finančný príspevok: : 58 937,60  EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Markovce

 


Zoznam aktualít: